Kiếm Tiền Online

Level 2: Tư duy quan trọng để kiếm tiền với affiliate marketing

Đã đăng vào

Thất bại là điều mà phần lớn người mới làm affiliate marketing điều mắc phải, mình cũng từng bị. Khi thành công không phải làm điều đó sẽ tiếp tục thành công do đó bạn phải luôn học hỏi để nâng cấp bản thân mình lên mỗi ngày.  Để kiếm tiền với affiliate ngoài những kỹ […]

Kiếm Tiền Online

Level 3: 5 bước kiếm tiền với affiliate marketing

Đã đăng vào

Dưới đây là 5 bước cơ bản để bạn có thể bắt đầu kiếm tiền với affiliate marketing  1. Chọn ngách – chọn sản phẩm Bước đầu tiên để kiếm tiền với affiliate là bạn cần phải chọn cho mình một ngách mà bạn yêu thích, đương nhiên ngách này phải có đủ nhu cầu và đa […]